info.vjlink@gmail.vn

0978 557 788

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản, sắp tới đây, kỳ thi đánh giá...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí