info.vjlink@gmail.vn

0978 557 788

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản, sắp tới đây, kỳ thi đánh giá...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LĨNH VỰC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH lĩnh vực CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản, để có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” trong lĩnh...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH lĩnh vực CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG Thực hiện thỏa thuận giữa Việt...

đơn hàng vệ sinh tòa nhà

Tuyển dụng đơn hàng vệ sinh tòa nhà diện kỹ năng đặc định

Tuyển dụng đơn hàng vệ sinh tòa nhà diện kỹ năng đặc định Tổng quan đơn hàng vệ sinh tòa nhà diện kỹ năng đặc định ✔️Mô tả công việc: Dọn dẹp tại khách sạn và khu...

Tuyển dụng đơn hàng vệ sinh tòa nhà diện kỹ năng đặc định Tổng quan đơn hàng vệ sinh...

đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định

Tuyển dụng đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định tại Yamagata

Tuyển dụng đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định tại Yamagata   Tổng quan đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định: ✔️Mô tả công việc: Làm bếp và tiếp đón khách tại quán...

Tuyển dụng đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định tại Yamagata   Tổng quan đơn hàng ăn...

tuyển dụng ngành ăn uống diện kỹ năng đặc định

Tuyển dụng đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định

Tuyển dụng đơn hàng kỹ năng đặc định ngành ăn uống(F&B)   Tổng quan về đơn hàng ăn uống diện kỹ năng đặc định: 🔴 Đơn hàng fulltime:  ✔️ Mô tả công việc: Làm việc tại bếp...

Tuyển dụng đơn hàng kỹ năng đặc định ngành ăn uống(F&B)   Tổng quan về đơn hàng ăn uống...

Kỹ năng đặc định xây dựng

Tuyển dụng đơn hàng kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Kyoto

Tuyển dụng đơn hàng kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Kyoto Tổng qua về đơn hàng kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Kyoto: ✔️ Mô tả công việc: Xây dựng dân dụng, CC:...

Tuyển dụng đơn hàng kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Kyoto Tổng qua về đơn hàng kỹ...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí