info.vjlink@gmail.vn

0978 557 788

đăng ký thi Tokutei đặc định online

Hướng dẫn cách đăng ký thi Tokutei đặc định online

Để được cấp visa kỹ năng đặc định, người lao động cần phải vượt qua 2 kỳ thi là thi tay nghề và thi tiếng Nhật. Trong đó, thi tay nghề được xem là hạng mục quan...

Để được cấp visa kỹ năng đặc định, người lao động cần phải vượt qua 2 kỳ thi là...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản, sắp tới đây, kỳ thi đánh giá...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – Kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực NÔNG...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LĨNH VỰC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH lĩnh vực CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản, để có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” trong lĩnh...

THÔNG TIN KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH lĩnh vực CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG Thực hiện thỏa thuận giữa Việt...

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí